Ester Ståhlberg

250px-Ester_Ståhlberg_reading

Ester Ståhlberg var gift med Finlands första president, Kaarlo Juho Ståhlberg.

Hon var född i Vasa år 1870, men flyttade som sexåring till Uleåborg. Hon blev student från föregångaren till Svenska Privatskolan i Uleåborg, Svenska Fruntimmersskolan i Uleåborg, år 1897. Hon utbildade sig till lärare i Helsingfors och fungerade under flera år som lärare i svenska.

Hon gifte sig med Karl Hällström redan år 1893, men efter att ha blivit änka år 1917 gifte hon om sig med en annan änkling, det vill säga Kaarlo Juho Ståhlberg. Detta skedde år 1920, samma år som K.J. Ståhlberg valdes till republikens president.

Under sin tid som republikens första dam arbetade Ester Ståhlberg med att hjälpa barn som gått igenom grymma händelser i samband med inbördeskriget. Hon var med om att grunda en förening år 1922 som senare kom att utgöra Finlands Rädda barnen-organisation.

Ståhlberg var också en flitig skribent och författare till ett antal novellsamlingar och biografier. Verket Se, drömmaren kommer där… som gavs ut år 1933 väckte motstånd i högerextrema kretsar eftersom den förhöll sig sympatiskt inställd till judar. Ett annat uppskattat verk av Ståhlberg var biografin över den finlandssvenska filantropen Mathilda Wrede.

Ester Ståhlberg avled år 1950 i Helsingfors 80 år gammal.

Antirasism

Antirasism

Under tisdagen hade vi en antirasism dag, där årskurs 9, G1 och G2 diskuterade och deltog i aktiviteter. T.ex var en av övningarna att man skulle hälsa på varandra på främmande sätt (buga, pussa på kinderna). En annan övning var att bygga ihop ett pyssel i en grupp där varje person fick instruktioner på hur de skulle bygga den.

Trumpen – USA:s nya president

Trumpen – USA:s nya president

8 november 2016 valdes Donald Trump till USA:s nya president. Och fredagen den 20 januari 2017 blev han officiellt USA:s 45:e president.

Redan innan Donald Trump blev officiellt president har han bakat från vallöften. T.ex han kommer inte att fängsla Hillary Clinton för hennes brev skandal. Han har även tagit tillbaka att han inte ska bygga muren vid Mexiko.

Efter att Donald Trump blev officiellt president har Trump redan skrivit under avtal som t.ex att dra tillbaka USA från förhandlingarna om frihandelsavtalet TPP (Trans-Pacific-Partnership). Trump har även sagt att han tänker omförhandla ett annat frihandelsavtal, NAFTA, vilket är ett frihandelsavtal mellan USA, Kanada och Mexiko. Trump har även tagit bort LGBT rättigheter och även minoritets rättigheter från Vita Husets hemsida, så då kan vi bara spekulera var som kommer att hända i framtiden.

Trumps första dagar som president har han redan påbörjat stort och planerat många ändringar inom USA:s framtid. Det ska bli intressant att se hur Trump kommer att gå till väga nu.

J & M

STEFAN WALLIN BESÖKTE OSS

På måndagen fick Svenska Privatskolan besök av riksdagsman Stefan Wallin. Wallin har tidigare har varit både kultur- & idrottsminister samt försvarsminister. För närvarande är han ordförande för Svenska riksdagsgruppen, samt medlem i utrikesutskottet.

Wallin pratade inför gymnasiet om olika aktuella ämnen inom säkerhetspolitiken, bland annat NATO, och satsningar på militären och de yttre (eventuella) hotbilder som gör dessa ämnen så viktiga. Efteråt fick elever och lärare ställa frågor och Stefan svarade.

img_20170109_150611

På bilden (från vänster) studeranden Milja Holappa och Alexandra Asplund, studiehandledare Eva Åström, Stefan Wallin och lärare Mats Hilli.

 

Alexandra, Josefin, Milja & Nikolina

Flyktingkrisen

Den största flyktingkrisen sedan andra världskriget pågår i världen. Tiotals miljoner människor har varit tvungna att fly sina hem på grund av krig, enligt FN:s flyktingorganisation. Internationella överenskommelser förpliktar Finland och andra länder att ta emot asylsökande som behöver skydd. Även fast antalet asylsökande ökar drastiskt hotas Finland inte av någon kris.

Det finns flera anledningar till varför asylsökande lämnar sitt hemland t.ex. för att fly från krig förföljelse eller otrygghet. Största delen av dem som söker asyl stannar kvar i områden nära sitt eget land.

Det finns inte en tydlig orsak till det snabbt ökande antalet asylsökande till Finland. Om man jämför Finland med de andra västeuropeiska länderna är inte den sociala tryggheten särskilt frestande jämfört med andras.

Finland anses vara landet som är snabbast i världen på att behandla asylärenden. Finland är också mest effektiv bland Europas länder vad gäller att avvisa flyktingar som inte får stanna i landet. Man har vid Finlands migrationsverk anställt närmare 500 personer på grund av det höga trycket på att så snabbt som möjligt kunna behandla alla ärenden gällande de 32 000 asylsökande som kom ifjol. Av de 32 000 som sökt asyl i Finland kommer 60 procent att avvisas. Det vill säga ca 20 000 personer blir avvisade och tvingas lämna Finland. I jämförelse med Sverige som tog emot ca 160 000 asylsökande, hotas 60 000 till 80 000 personer av avvisning.

Många anser att det inte är den bästa lösningen att avvisa mer än hälften av asylsökandena, men Finland försöker göra det som anses vara landets bästa.

 

J & M

Skoltidningen Vikingen

Det har utkommit skoltidningar vid Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) under flera olika repriser i skolans historia, berättas det i skolans historik författad av numera pensionerade lektorn Carl-Eric Silvander.

Namnet Vikingen har antagligen använts redan tidigare, men de första dokumenterade exemplaren utkom första gången i ett skrivhäfte åren 1935-1938. Vikingen levde vidare mer eller mindre regelbundet fram till år 1961.

Vikingen fick ett uppsving på 2000-talet då eldsjälarna Silvander och Kaisa Mattila engagerade gymnasiestuderande i att producera artiklar och sälja annonser för att utge en ny Vikingen i pappersformat. Intäkterna från Vikingen gick direkt till gymnasiets elevkår. Papperstidningen Vikingen gick i graven år 2014 efter några magrare år med lektor Mats Hilli vid rodret som ansvarig redaktör.

Vikingen kommer inte att återuppstå som sådan, men denna blogg och nyhetssida kommer ändå att stolt få bära dess namn. Vid SPSU:s gymnasium erbjuds studerande fortsättningsvis en kurs i svenska och litteratur (nej, det heter inte modda längre) där man får träna sig i skrivande och lära sig lite grunder i journalistiskt arbete. Frukterna av arbetet kommer sedan att publiceras på denna blogg.

Denna blogg kommer att administreras i god samklang mellan kursens studerande och lärare. Det är fritt fram att kommentera i saklig ton.